اطلاعیه های دوره های آموزشی

کارگاههای آموزشی نیمسال اول سال 1401   عنوان دوره تاریخ برگزاری مدت دوره مدرس ظرفیت هزینه ( ریال ) محل برگزاری پیش نیاز آنالیزارتعاشات ماشینها سطح یک ۸ الی ۱۰ خردادماه یکشنبه الی سه شنبه سه روز دکتربهزاد دکترروحانی ۲۵ نفر ۳۹.۵۰۰.۰۰۰ دانشگاه صنعتی شریف   آنالیز ارتعاشات ماشینها سطح دو ۲۳ الی ۲۵ خردادماه دوشنبه الی چهارشنبه سه روز دکتربهزاد دکترروحانی ۲۵ نفر ۳۹.۵۰۰.۰۰۰ دانشگاه صنعتی شریف آنالیز ارتعاشات ماشینها سطح یک بالانس ماشین آلات دوار ۲۹ و۳۰ خردادماه یکشنبه ودوشنبه دوروز دکتربهزاد دکترارغند ۲۵نفر ۲۹.۵۰۰.۰۰۰ دانشگاه صنعتی شریف آنالیز ارتعاشات ماشینها سطح یک آنالیز مدال کاربردی ۱۱ و۱۲ …

کنفرانس تخصصی در زمینه پایش وضعیت و عیب‌یابی ماشین‌آلات است که با همکاری کانون هماهنگی پایش وضعیت و کنترل کیفی و مرکز پایش وضعیت دانشگاه صنعتی شریف و انجمن نگهداری و تعمیرات ایران هر سال برگزار می‌گردد.