آنالیز جریان

با توجه به جایگاه ماشین‌های الکتریکی(ژنراتورها و موتورهای الکتریکی ) در مراکز صنعتی، نگهداری و تعمیرات این دسته از تجهیزات از اهمیت بسزایی برخوردار است. در مورد این دسته از ماشین‌آلات، معمولا علاوه بر روش‌های آنالیز ارتعاشات، ترموگرافی و تجزیه و تحلیل روغن، فن تجزیه و تحلیل جریان الکتریکی نیز استفاده می‌شود.

با استفاده از فن تجزیه و تحلیل جریان، عیوبی نظیر شکست میله‌هعای روتور، خروج از مرکز، خرابی یاتاقان‌ها و حتی نامیزانی و لقی پی قابل تشخیص است.