التراسونیک

بسیاری از عیوب ایجاد شده در ماشین آلات علائمی به صورت صدا ایجاد میکنند . از جمله میتوان به مشکلات مربوط به یاتافان ها،جعبه دنده ها، پمپ ها و کمپرسورهاو هم چنین کاویتاسیون اشاره کرد.

تفاوت تحلیل طیفی در آنالیز صدا و آنالیز ارتعاشات در این است که در آنالیز ارتعاشات معمولا محدوده فرکانسی ۱ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز بررسی میشود. در حالی که در تجزیه و تحلیل صدا محدوده فرکانسی ۲۰تا ۱۰۰ کیلوهرتز بررسی میشود.